Het is essentieel om de termen die verwijzen naar het oplaadproces onder de knie te krijgen, aangezien dit een fundamenteel aspect is van elke elektrische auto. Dus, laten we eens kijken welke de meest gebruikte woorden op dit gebied zijn die zijn opgenomen in het woordenboek elektrische auto:

De batterij & cellen

De batterij is de elektrische opslageenheid die bestaat uit elektrochemische cellen die de opgeslagen chemische energie omzetten in elektrische stroom waarmee het voertuig kan worden aangedreven. Tegenwoordig zijn er lithium-ionbatterijen in overvloed en de eerste vaste-stofbatterijen beginnen hun intrede te doen. Deze worden vaak opgeladen door een laadpaal. Kijk hiervoor op Autolaadpalen.com | Laadpaal kopen

Wisselstroom 

Een type elektrische stroom, waarbij de richting van de elektronenstroom met regelmatige tussenpozen of in cycli verloopt. Het wordt gebruikt in het huishoudelijk netwerk.

 

Bij het opladen van elektrische auto’s is het het stroomtype dat conventioneel opladen (van 2,4 kW tot 7,5 kW), semi-snel opladen en snel opladen door middel van driefasig opladen met 43 kW mogelijk maakt. Hierbij maak je vaak gebruik van een eigen laadpaal.

Gelijkstroom

In dit geval bewegen de elektronen altijd in dezelfde richting en worden ze constant overgedragen.

 

Bij het opladen van elektrische auto’s is dit het type stroom waarmee semi-snelladen met 22 kW, snelladen met 50 kW, supersnelladen met 100 kW en 150 kW en ultrasnelladen met vermogens tussen 175 kW en 350 kW mogelijk is (waarmee het voertuig binnen respectievelijk 10 en 5 minuten volledig kan worden opgeladen).

 

Enkelfasig opladen

Dit is de meest gebruikelijke optie in woningen voor apparaten met een laag vermogen (wasmachine, televisie, smartphone…). Het vermogen varieert naargelang de behoeften en de grootte van het huis. De meest gebruikelijke liggen tussen 3,45 kW en 9,2 kW.

 

In het gebied van de elektrische auto is het gekoppeld aan wisselstroom en maakt het conventioneel en semi-snel laden mogelijk met een vermogen tot 7,5 kW.

Driefasig opladen

Deze lading verschilt van de vorige in die zin dat ze een hogere laadsnelheid heeft, aangezien ze in staat is de getransporteerde stroom te verdrievoudigen, rekening houdend met het feit dat ze zowel in wisselstroom als in gelijkstroom kan worden geproduceerd. Met dezelfde stroom wordt meer vermogen en efficiëntie verkregen.

 

Deze cloud-gebaseerde verbindingstechnologie maakt oplaadbeheer op afstand en optimalisatie van het energieverbruik van elk oplaadstation mogelijk op basis van meerdere aspecten, zoals beschikbaar vermogen, aantal voertuigen dat tegelijkertijd wordt opgeladen, oplaadprioriteiten, enz.

Wallbox

Populaire term voor fysieke oplaadstations die aan de muur zijn bevestigd en elektrische stroom leveren aan de elektrische auto om het opladen mogelijk te maken.