Cargohopper en besluitvorming

Cargohopper en besluitvorming

De komst van Cargohopper naar een stad is doorgaans een samenspel tussen gemeente en private sector. De situatie zal in iedere stad anders zijn. Vaak is een opstartsubsidie nodig en in ieder geval moet een gemeente de bereidheid hebben te willen faciliteren in ontheffingen voor milieuzones, voetgangersgebieden, venstertijden en soms busbanen. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Met Cargohopper heeft een gemeentebestuur ook de mogelijkheid sturende maatregelen door te voeren of bestaande regelgeving strenger te handhaven. Er is immers een goed alternatief. 

gemeentes